Oikeiden päätösten aika?

Meidät suomalaiset on kuluvan vuoden aikana lähestulkoon kyllästetty uutisilla eri alojen tuotannon supistamisista, menoleikkauksista, säästökohteista ja jo 80000 henkilöä koskeneista YT-neuvotteluista, joiden seurauksena 12000 ihmistä on menettänyt työpaikkansa. Uutisvirta jatkuu ehtymättömänä, eikä taloustilanteen tulevaisuudennäkymiin peilaten ota vaimetakseen kovin nopeasti. Silti … Lue lisää

Aamiaistilaisuus Kulosaaressa

Aamiaistilaisuus 6.6 Kulosaaren Casinolla Cobro24 järjesti kutsuvierasjoukolle Business Breakfast -tilaisuuden, jonka aiheena oli “Perintäkulujen uusjako”. Kulosaaren Casinon kauniista merimaisemasta ja runsaasta aamiaistarjoilusta oli saapunut nauttimaan viitisenkymmentä henkilöä. Lauri Kivistö (toimitusjohtaja, Cobro24) kertoi Cobro24:n tarjoamasta, täysin uudentyyppisestä perintäpalveluratkaisusta, jonka käyttö johtaa … Lue lisää

Oikeusministeriön maksuviivästystyöryhmän mietintö perintälain uudistamiseksi

Oikeusministeriö on vuoden 2011 aikana asettanut ns. maksuviivästystyöryhmän valmistelemaan EU:n uudistetun maksuviivästysdirektiivin (2011/7/EU) kansallista täytäntöönpanoa sekä nykyiseen perintälakiin ja sen soveltamiskäytäntöihin tarvittavia muutoksia. Uudistukset ovat varmasti tarpeen ja odotettuja, onhan nykyinen lainsäädäntö tietyiltä osin tulkinnanvarainen, ja yritysten välinen perintätoimi on … Lue lisää

Talouden epävarmuus uhkana yritystoiminnalle

Euron tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus on nykyisin läsnä kaikkialla, uutisten ja keskustelujen lisäksi pian jo unissammekin. Yritystoiminnalle tämä epävarmuus on todennäköisesti jopa haitallisempaa kuin pahimpien skenaarioiden toteutuminen. Euron pelastamiseksi Suomi on sitoutunut ottamaan vastuita, joiden syntymiseen se ei itse ole vaikuttanut. … Lue lisää

Tarvitaanko perintätoimistoja?

Kauppalehdessä 7.12.2011 julkaistu artikkeli “Perintätoimistoja ei tarvita” tarkastelee otsikon kysymystä tuomalla valokeilaan toimintamallin, jonka oikeutuksen tulisi olla itsestäänselvyys. Valitettavan usein vallalla on kuitenkin virheellinen käsitys siitä, että ainoastaan ammattimaista perintää harjoittava perintätoimisto saisi laillisesti periä saatavan lisäksi myös perintäkuluja. Yllättävää … Lue lisää

Ylivelkaantuminenko pikavippien syytä?

Paljon puhuttua pikavippitoimintaa käsitelleen Ylen A-Talk -ohjelman jälkipuintia käydään niin lehdistössä kuin nettifoorumeillakin. Useissa kommenteissa siteerataan Kuluttajaliiton lakimiehen, Tuula Sarion lausumaa, jonka mukaan ylivelkaantuminen johtuu nykyisin entistä useammin pelkästään pikavippikierteestä. Sen sijaan Sarion sivulauseessa toteama oivallus siitä, että pikavipit kuluineen … Lue lisää

Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

(Lähde: www.kuluttajavirasto.fi) Erääntyneen saatavan perintää säännellään saatavien perinnästä annetulla lailla, eli perintälailla (513/1999 ja muutos 28/2005). Perintälaki on yleislaki, joka koskee kaikkea saatavien vapaaehtoista perintää velalliselta. Kuluttaja-asiamies valvoo perintää siltä osin kuin on kyse kuluttajasaatavien perimisestä. Kuluttaja-asiamiehen kanta hyvästä perintätavasta … Lue lisää