Rekisteriseloste

Markkinointirekisteri, Crédito Cobro Oy

[ Henkilötietolaki 523/1999, 10§ ]

1. Rekisterin pitäjä

Crédito Cobro Oy
Pohjoisesplanadi 37A, 00100 Helsinki | Y-tunnus 2235111-9 | Kotipaikka Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joachim von Schantz, Pohjoisesplanadi 37A, 00100 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Crédito Cobro Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilö- ja yhteystietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö- ja yhteystietojen käsittelyn tarkoituksena on suoramarkkinoinnin toteuttaminen ja yhteystietojen hallinta.

Rekisterin tarkoituksena on lisäksi toteuttaa henkilötietolain mukaista henkilötietojen käsittelyä verkkopalveluihin ja markkinoinnin kohdentamiseen liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yritys
  • Yrityksen toimiala
  • Yrityksen osoite
  • Asema yrityksessä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot kootaan rekisteröidyltä itseltään, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Markkinointitarkoituksiin kerättyjä yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa yhteystietorekisteristä rekisteröidyn vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Markkinointirekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu, ja rekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus.

Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilö- ja yhteystietorekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot. Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön kirjallisesti.